Rehabilitacija 

rehab2-300x169Lekari, posebno fizioterapeuti , mogu da koriste FITLIGHT Trainer ™ sistem kao sredstvo u procesu rehabilitacije klijenata sa povredama, kao i da koriste sistem za složenije dijagnoze. Fizioterapeut može postaviti markere kako bi poboljšao obim pokreta, snagu, koordinaciju i osećaj nerva u mišićima povređenog ekstremiteta.

Promenom položaja markera, terapeut može takođe da cilja statičku i dinamičku ravnotežu. FITLIGHT Trainer ™ može da se programira tako da povećava ponavljanja po želji i  stepen težine kako se pacijentovo stanje poboljšava.

Podaci prikupljeni iz sistema daju fizioterapeutu  informacije koje se mogu koristiti za povećanje ili smanjenje opterećenja prilikom vežbanja, a takođe pomažu u određivanju stepena oporavka. Ovo se sve odvija pod kontrolom FITLIGHT Trainer ™ programa kao što je odredio fizioterapeut za specifičnu povredu ili stanje koje se tretira.

Tokom faze rehabilitacije, fizioterapeut može da koristi FITLIGHT trainer ™ da izvrši niz planiranih i neplaniranih pokreta koji su tipični za pacijenta. Snimljeni podaci će biti od neprocenjive vrednosti u proceni oporavka pacijenata, i određivanju precizne prognoze za povratak u stanje pre povrede.

Kognitivni poremećaj

cognitivie-300x200Izazovi u čulnom procesuiranju su česti među pojedincima sa povezanim kognitivnim poremećajima . Trening sa svetlosnim i zvučnim stimulansima nudi stimulaciju za one sa teškoćama u senzornoj obradi informacija. FITLIGHT Trainer ™ pruža novi, dinamičan i vizuelni okvir za poboljšanje učenja senzornih i motoričkih sposobnosti, identifikacije i fokusa te reakcije. On omogućava korisnicima da se uključe u funkcionalno i socijalno učenje obezbeđujući im motivacione vežbe za unapređenje mentalnog kapaciteta, percepcije i koncentracije.

Koristi prilikom primene u zdravstvenoj zaštiti uključuju:

  • Poboljšanu finu kontrolu motorike i koordinacije.
  • Povećan obim  pokreta i pokretljivosti.
  • Prati mogućnosti pokreta i uspostavlja norme.
  • Primenljiv za širok spektar povreda i starosnih grupa pacijenata.
  • Povratne informacije u realnom vremenu za procenu, evaluaciju i intervenciju.
  • Lak za korišćenje za terapeuta ili staratelja.
  • Pruža izazov korisnicima na zabavan i inovativan način.

VIDEO GALERIJA   
MEDICINA   

video14 video17 video18 video19 video23
video24