FITLIGHT Trainer ™ ima sposobnost da izmeri i prati vreme reakcije kao sastavni deo fizički zahtevnijih zadataka,
 a tactical-300x199povezani su sa taktičkim zanimanjima. 


Nekoliko vežbi je moguće izvršiti pomoću FITLIGHT trainera ™, a da uključuju pokret tima, brzinu, kao i vežbe snage. Akcije kao što su reagovanja i vreme reagovanja, periferna merenja vida, vizuelno-motoričke sposobnosti, mogu se takođe meriti sa FITLIGHT Trainer ™-om.

 FITLIGHT Trainer ™ markeri mogu da se postave na određene objekte tokom simulacije vežbi sa preprekama, da zabeleže mobilnost i pojedinačne vrednosti izmerenog vremena između svake prepreke u vežbi. To je korisno da se kvantifikuje kako detaljni aspekti kao što su težina i količina specifične opreme utiče na mobilnost u obavljanju poslova i zadataka na terenu. 

Sa FITLIGHT trainer ™-om korisnik ima mogućnost da proceni, meri, zabeleži/snimi poboljšanja  performansi koje
su od vitalnog značaja za opstanak.


8ff8312980c57f867c1715db55e5cf68-300x199Prednosti za taktičku primenu obuhvataju :

  • Reakcija & Trening reagovanja.
  • Analiza performansi.
  • Dinamični trening sa metama.
  • Unapređenje procesa donošenja odluka u stresnim situacijama.
  • Angažovan fokusirani trening sa merenjima u realnom vremenu.

VIDEO GALERIJA   


TAKTIKA
     
 video20  video21
 video22